-

Con­tent

Vari­ko­sel — xaya­lar­da qanı boşald­an damarl­arın müx­tə­lif səbə­blər­lə genişlən­mə­si­dir. Bəzən vari­ko­se­le olan xaya və xaya ətrafı nahi­yə­də ağrı olur. Vari­ko­sel daha çox sol tərəf­dəki xaya­da görülü…

  • Bəzən vari­ko­se­le olan xaya və xaya ətrafı nahi­yə­də ağrı olur. Vari­ko­sel daha çox sol tərəf­dəki xaya­da görülü…
  • Erken mer­hele­l­erde mür­a­ciet eden­le­rin böyük qism…
  • Böy­rək xər­çən­gi xəs­tələri­nin yarı­dan çox­un­da heç bir simp­tom ver­mə­dən təsa­dü­fi olar­aq tapılır.
  • Böy­rək daşları kişilər­də qadın­la­ra görə three or more qat daha çox görülür. Ən çox kal­si­y­um oksa­lat daşları görülsə də, daha az olar­aq strü­vit, sis­tin, ürik asit ve s.
  • Daşları da görülə­bilər. Bu daşlar bəzən sidiyi böy­r­ek­den sidik kisə­sinə apa­ran axara de uma düşə­bi­lir. Sidik axarı daşlarının ən əhə­mi­y­yət­li simp­tomu şid­dət­li bel ağrısı (kolik ağrı), ürək bulan­tısı empie­za qus­ma­dır. Müt­lə…

Erken mer­hele­l­erde mür­a­ciet eden­le­rin böyük qism… Böy­rək daşları kişilər­də qadın­la­ra görə three or more 1xbet link qat daha çox görülür. Ən çox kal­si­y­um oksa­lat daşları görülsə də, daha az olar­aq strü­vit, sis­tin, ürik asit ve s.

Böy­rək Xər­çən­gi

Daşları da görülə­bilər. Bu daşlar bəzən sidiyi böy­r­ek­den sidik kisə­sinə apa­ran axara da düşə­bi­lir. Sidik axarı daşlarının ən əhə­mi­y­yət­li simp­tomu şid­dət­li bel ağrısı (kolik ağrı), ürək bulan­tısı ve qus­ma­dır. Müt­lə…

Böy­rək xər­çən­gi xəs­tələri­nin yarı­dan çox­un­da heç bir simp­tom ver­mə­dən təsa­dü­fi olar­aq tapılır. Baş­qa səbə­blər­lə həkimə mür­a­ciət etdik­də, istə­nilən ana­liz­ler (ən çox ultrasəs müay­inə kom­pu­ter tomo­qra­fi­ya) zamanı aşkar­lanır. Bu sebeb­le her il böy­rek xer­çen­gi­nin ire­lil­emiş mer­he­le­sin­de heki­me mür­a­ciet eden xes­te sayı azalır.

Category: